עמוד:21

19 . בנגרייה ניסרו קרשים שווים לשלישים ולשישיות . השלימו את הטבלה . היעזרו בקרשים המצוירים למטה . כמה שישיות ? כמה שלישים ? כמה קרשים ? שישיותשלישים 2 א שישיות שלישים 4 ב 6 שישיות שלישים ג שישיות 9 שלישים ד שישיות שלישים 6 ה 30 שישיות שלישים 612 דוגמה דיון מצאו קשרים מעניינים בין המספרים בטבלה והסבירו אותם . 21 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר