עמוד:16

יוצא מן הכלל הילדים בקיטנה עיצבו את צלחות הירקות בצורה של פרצופים מצחיקים . אחר כך הם סידרו את הפרצופים בקבוצות . לדוגמה : הם יצרו את הקבוצה כל הפרצופים שיש להם פחות מ- 4 עיניים . אילו פרצופים שייכים לקבוצה הזאת ? הקיפו אותם . חפשו קבוצות מעניינות של פרצופים . דיון אפשר להשתמש במילים יותר מ-, פחות מ-, רק ועוד . א ו יא טז יב יז יג יח יד יט טו כ ב ז ג ח ד ט ה י 16 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר