עמוד:5

פינת הבלש 4 . מדדו במקלות השלישים את גובהי העמודים של הציפורים האלה והשלימו . א צופית שלישים ב עורבני שלישים ג נקר שלישים, שהם יחידות ד חוחית שלישים, שהם יחידות נקר צבעו את החרוזים שלמטה כך שיתאימו למחרוזת . הסתכלו בסעיפים ג ו-ד : מה הקשר דיון בין הגובה ביחידות ובין הגובה בשלישים ? מה משותף לכל החרוזים הכתומים ? דיון אילו חרוזים נוספים יהיו כתומים ? 5992 8506839304 7 4 1 10 16 13 5 2 8 11 14 6 3 9 15 12 5 א . שברים במילים ( שלישים ושישיות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר