עמוד:81

81 הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בתחומי התוכן : מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי תוכן אלה . טכנולוגיהמדעי החיים אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות • מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו . חולי הוא מצב של פעילות לא תקינה של • מערכות בגוף שעלול להיגרם מסיבות שונות . הפתרון הטכנולוגי נותן מענה לצורך או • פתרון לבעיה . הסביבה הלימודית חשוב להכין סביבת למידה מתאימה . מוצע להניח בסביבה עזרים התומכים בתהליכי הלמידה בהתאם • להקשר הלימודי ( לדוגמה : אמצעים לניקיון הגוף, כרזות ועלונים ) . מומלץ להניח בסביבה סיפורים ושירים בנושאי בריאות, משחקים למיניהם וכן להקצות מקום מיוחד לתוצרי הלמידה והעשייה של התלמידים . חשוב להציב בסביבה כרזת בטיחות שבה מציינים את כללי הבטיחות בהתנסויות . יש לשוחח עם • התלמידים אודות החשיבות שיש להפעלת התנסויות בסביבה בטוחה . סביבת הלמידה המתוקשבת היא חלק בלתי נפרד של יחידת הלימוד . הפעילויות המתוקשבות שזורות • ברצפי ההוראה – למידה, והן מעשירות ומגוונות את תהליכי ההוראה – למידה והופכות אותם למאתגרים יותר . ההפניה אל הפעילויות המתוקשבות נעשית במקומות המתאימים בתוך פרקי הלימוד . באתר במבט חדש שולבו מספר פעילויות מתוקשבות נוספות שהן חלק מתהליך הלימוד . כתובת האתר לפעילות המתוקשבת : במבט חדש, סביבות למידה, כיתה א, משימות מתוקשבות, להיות בריאים / https : / / mabat . tau . ac . il

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר