עמוד:80

80 המלצות דידקטיות כלליות עם תחילת הלמידה רצוי לברר את תפיסת הבריאות של התלמידים ואיזו משמעות הם מייחסים • למושג בריאות . מתברר כי התלמידים תופסים את המושג להיות בריא במשמעות של לא להיות חולה . תלמידים מתקשים להבחין בין להיות בריא כתיאור מצב, לבין לשמור על הבריאות במובן של הפעולות שיש לעשות כדי להישאר בריא . במהלך הלמידה חשוב להבהיר שלהיות בריא זהו מצב של הרגשה טובה גופנית ונפשית, מצב של היעדר מחלה ושל רצון ויכולת לפעול . חשוב להדגיש כי שמירה על הבריאות היא עניין פעיל, המחייב עשייה מתמדת ואין די בדיבורים • וברכישת ידע על אודות הבריאות כדי לשמור עליה . הבניית אוריינות בריאותית כרוכה בתהליכים מֵטָה – קוגניטיביים ( חשיבה על החשיבה ועל ההתנהגות ) • שבאמצעותם הלומדים יהיו מודעים לחשיבותה של התנהגות מקדמת בריאות . מודעות זו תניע אותם לאמץ לעצמם את ההתנהגות הזו, כחלק מאורח חיים בריא . אחריות אישית לקידום הבריאות תוביל להתנהגות כזו, לאורח חיים בריא ולאיכות חיים של החברה כולה . יש להדגיש כי הבניית אוריינות בריאותית כרוכה באינטראקציה חברתית . מטרתה לפתח חשיבה • ביקורתית – רפלקטיבית ולעורר פתיחות מחשבתית ורגשית . זהו תהליך המאפשר בחינה של עמדות וידע ביחס לעמדות אחרות, מתוך תפיסה חברתית פלורליסטית ודמוקרטית . האינטראקציה החברתית מאפשרת ללומדים להיחשף לעמדות שונות ולעמת אותן אלה מול אלה, וכמו כן לראות באורח מקיף ומאוזן יותר היבטים שונים הקשורים בנושא . תהליך זה מסייע בבניית תשתית של ידע ומיומנויות, הנדרשת לקבלת החלטה שקולה . חינוך לבריאות מושפע גם מהחינוך בבית . לא תמיד אפשר לצפות מהתלמידים לאמץ התנהגות • בריאותית ללא שיתוף פעולה עם בני המשפחה . לפיכך, מומלץ ליידע את ההורים ולשתף אותם בתהליכים שהתלמידים עוברים . מומלץ ללמד את החוברת באופן אינטגרטיבי עם נושאי הלימוד שבחוברת מעגל עונות השנה . להלן • הצעות : עונת החורף : גורמים למחלות וההתנהגות בזמן מחלה . • עונת האביב : פעילות גופנית ומנוחה . • עונת הקיץ : תזונה נבונה, הגנה מפני קרינת השמש, שמירה על ניקיון הגוף והמזון . • רקע מדעי באתר במבט חדש, כיתה א, תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים : תפיסת הבריאות, חינוך לבריאות ואוריינות בריאותית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר