עמוד:51

51 רוח שבשבת ובספר אנרגיה בהיבט רב תחומי - הפעילות : איך מודדים את עצמת הרוח ? , מאת : רמי אריאלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות . טמפרטורה : לפני שלומדים למדוד טמפרטורה, חשוב לחשוף את תפיסותיהם של התלמידים ביחס • למושגים "קר" או "חם" . כאן אנו מציעים לבצע ניסוי שמטרתו להוכיח כי תחושת ה"חם" או ה"קר" היא סוביקטיבית תלויה בגורמים שונים ואינה מדויקת . יש לדון עם התלמידים בשאלה האם אפשר לדעת "כמה חם או כמה קר" לפי התחושה של חוש המגע בלבד . לפני שמתחילים במדידה חשוב להראות לתלמידים את מד הטמפרטורה ולהדגים את אופן השימוש • בו . כדאי גם לציין את יחידות המידה "מעלות" . יש להראות לתלמידים שמד הטמפרטורה הוא מכשיר המורכב ממכל זכוכית קטן וחלול ( גולת המכשיר ) . במכל נוזל ( לרוב כוהל בצבע אדום ) שאליו מחובר צינור זכוכית דק . כאשר הטמפרטורה עולה ( נעשה חם יותר ) הנוזל מתפשט ועולה בצינור . כאשר הטמפרטורה יורדת ( נעשה קר יותר ) הנוזל מתכווץ ויורד בצינורית . אל הרשת : ניתן לתרגל מדידת טמפרטורה בעזרת הפעילות האינטראקטיבית מודדים טמפרטורה . • בפעילות זו התלמידים גוררים מד טמפרטורה אל מקומות מתאימים באיור שעל הצג, מבצעים מדידה וירטואלית ( רואים את השתנות גובה הנוזל במד הטמפרטורה ) וכותבים את התוצאה שהתקבלה . מטרתה לחזק את המיומנות של שימוש באמצעי מדידה לצורך תיעוד מאפייני סביבה . ניתן להשוות בין מקומות שונים שבהם התבצעה המדידה, ולדון בגורם להבדלים שהתקבלו . מסכמים בטבלה : בפרק הסתיו מוצעת טבלה שבה התלמידים מסכמים את כל נתוני מזג האוויר • שאספו ביום מסוים : מראה השמיים, הרוח, הגשם והטמפרטורה . כאן המקום ללמד את התלמידים מהי טבלה . הטבלה מורכבת משורות ומעמודות ולכל מדידה יש משבצת ייעודית בטבלה . בפרק עצמו הנתונים בטבלה הם ויזואליים, והתלמידים מקיפים בעיגול את נתוני מזג האוויר כפי שנקלטו בחושים ובאמצעי המדידה . בעמודים האחרונים של החוברת יש ארבע טבלאות לעונות השנה, שבהן התלמידים מסכמים נתוני מזג אוויר של ימים אחדים שמדדו בכל עונה . טבלאות אלה משמשות לסיכום ולהשוואה בין העונות השונות . מומלץ להכין פוסטר כיתתי שבו התלמידים ירשמו נתוני מזג אוויר . מבנה הפוסטר דומה לטבלה המסכמת שבסוף החוברת . השינוי באורך היום והלילה הוא תופעה מחזורית הקשורה בעונות השנה . היום הוא הזמן החולף משעת • זריחת השמש ועד שקיעתה, והלילה הוא הזמן החולף משעת שקיעת השמש ועד זריחתה . לתופעת התקצרות היום ( פחות שעות אור ) בסתיו יש השלכות על צמחים ( לדוגמה שלכת ) , על התנהגות בעלי חיים ( לדוגמה נדידה ) ועל התנהגות בני האדם ( לדוגמה שעות השכמה ולינה ) . התלמידים מתעדים ומחשבים את אורך היום בסתיו ( ויתעדו זאת גם בעונות הבאות ) . בסתיו, בטווח התאריכים שבין ה – 21 ל – 23 בספטמבר מתקיים גם יום שוויון, שבו אורך היום זהה לאורך הלילה ( 12 שעות בדיוק ) . ב . האדם בסתיו בקטע קצר זה יש להתייחס לשינויי מזג האוויר ולהשפעת אורך היום על התנהגות האדם בחיי היומיום . אילו פעולות מבצעים בסתיו, איך מארגנים את הבית והסביבה, איך מתלבשים וכדומה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר