עמוד:45

45 הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן : מדעי החומר, מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן האלה . טכנולוגיהמדעי החייםמדעי החומר משאבי ( מקורות ) האנרגיה • שונים זה מזה בזמינותם ובדרכי ניצולם לצורכי האדם . כדור הארץ הוא סביבת • חיים . מרכיבי סביבה שאינם חיים כמו אוויר, קרקע, סלעים ומים מאפשרות קיום של יצורים חיים . תנועות כדור הארץ סביב • צירו וסביב השמש גורמות לתופעות מחזוריות . בכדור הארץ מתקיימים • יחסי גומלין דינמיים בין המערכות הבאות : גאוספרה, אטמוספרה, הידרוספרה וביוספרה . מגוון היצורים בטבע משקף • את השוני בצורה, במבנה ובאורח חיים . הטכנולוגיה עוסקת בפתרון • בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו • לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה עוסקת בהפקה, • עיבוד וייצור חומרים לבניית מוצרים לצורכי האדם . הפתרון הטכנולוגי נותן • מענה לצורך או לפתרון לבעיה . לאדם יש השפעה על • הסביבה . ניצול מבוקר על חומרי הסביבה יאפשר שמירה על כדור הארץ כסביבת חיים . הסביבה הלימודית חשוב להכין סביבת למידה מתאימה . מוצע להניח בסביבה עזרים התומכים בתהליכי הלמידה בהתאם • להקשר הלימודי . כלי מדידה למדידת מאפייני עונות השנה, כלי מעבדה בסיסיים לביצוע ניסויים, מרחב לבנייה של דגמים ותוצרים, כגון : שבשבת, מד גשם, מניפה, כרזות ועוד . כמו כן מומלץ להכין פוסטר לתליה על הקיר ובו טבלה מסכמת של עונות השנה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר