עמוד:44

44 התלמידים יהיו מודעים לחשיבות שיש לשמירה על איכות הסביבה ( שמירה על טמפרטורה מאוזנת • בבית, שמירת צמחי בר ועוד ) . הבהרות מתודיות כלליות סיור הוא האמצעי המתאים ביותר להתרשם מהשינויים המתחוללים בסביבה . לכן בחוברת זו יש • הצעות למספר סיורים, שבכל אחד מהם דגש על היבט אחר . מומלץ לבצע לפחות חלק מהסיורים באותו אתר, כדי להתרשם מהשינויים המתרחשים במקום במהלך השנה . שימו לב : אמנם כל הסיורים בסביבה נעשים בדגש של השפעת מזג האוויר על הסביבה, אבל הסיורים מזמנים גם אפשרות לאתר מפגעים בסביבה . התלמידים יכולים ליזום פעילות לתיקון המפגעים למשל באמצעות פנייה לאגף הסביבה ברשות המוניציפלית מאחר והתלמידים מסיירים בסביבה בכל עונה ועונה הם יכולים לעקוב אחר הטיפול במפגעים שגילו . במהלך הלמידה של כל עונה התלמידים חוקרים תופעות בסביבה בעזרת תצפיות וניסויים פשוטים • שמשולבת בהם למידה פעילה ( בכיתה ומחוץ לה ) . התלמידים מתנסים בתהליכי בנייה כגון : דגם של ענן, דגם של פרחים וכן כלי מדידה ( שבשבת ומד גשם ) שיעשו בהם שימוש במדידת מאפייני מזג האוויר . בתהליכי הלמידה התלמידים מפעילים מיומנויות חשיבה וחקר כמו שאילת שאלות, מיון והשוואה למציאת הדומה והשונה, ביצוע ניסויים, איסוף תוצאות מדידה והסקת מסקנות . יש להגיע עם התלמידים להבנת המכלול של מעגל עונות השנה . לשם כך יש להיעזר בתמונת מעגל • עונות השנה ובכל פרק לתת דגש על העונה המתאימה . ארבע טבלאות המדידה של תופעות מזג האוויר שנמצאות בסוף החוברת מאפשרות השוואה של מאפייני מזג האוויר בין ארבע עונות השנה . ארגון הלמידה בחוברת נעשה באופן מובנה ומסודר כדי להקל על ההתמצאות של המורה והתלמידים • ולהקל על הגשת התכנים . יחד עם זאת, כל מורה מוזמן להחליט מהו הרצף המתאים לו ולתלמידיו . כך, למשל, כדאי להתאים את התופעות שמתרחשות בסביבה לתכנים שמופיעים בחוברת ( ביום הראשון של הגשם מומלץ לעסוק ביורה ; כאשר מבחינים בציפורים נודדות או בעצים בשלכת לעסוק בכך, וכדומה ) . רקע מדעי באתר במבט חדש, כיתה א, תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושא עונות השנה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר