עמוד:33

33 המשימה מה צריך כדי לראות בעיניים ? נועדה להביא את התלמידים למודעות שקיים קשר בין אור • לראייה : האור הוא תנאי הכרחי לראייה . העיניים הן איברים של חוש הראייה וכשהן פקוחות הן קולטות אור שמוקרן ממקומות שונים בסביבה או מוחזר מעצמים שונים . האור החודר אל עינינו מחולל שרשרת תגובות שראשיתה בעין וסופה במוח, שם הן מפוענחות והופכות לתחושה של מראֶה . לתלמידים היושבים בכיתה ורואים מה שסביבם ברור שהראייה מתאפשרת בזכות העיניים . אין הם נותנים דעתם לאור בכיתה שמאפשר זאת . כדי להוכיח זאת יוצרים סביבה נטולת אור בתוך הקופסה . כשמאירים את תוך הקופסה בפנס, הם מבינים את הקשר בין אור לראייה . המשימה מה קולטים בעזרת חוש הראייה ? נועדה להבהיר שהמידע שאנו קולטים בעזרת העיניים הוא • מראות ( צורה, צבע, גודל, תנועה ) שהם סוג של מידע . חשוב לעודד את התלמידים להשתמש במונח "קולטים" סמוך למונח "רואים" כדי להרחיב את משמעות המושג רואים . המשימה גם נועדה להעריך את ההבנה של הלומדים אודות תפקודי חוש הראייה בעזרת פעולת מיון של אבני לגו על פי שלושה סוגי מידע שנקלטים על ידי חוש הראייה : צורה, צבע, גודל . חשוב להביא את התלמידים למודעות שבפעולת המיון ממיינים את החפצים על פי תכונה משותפת ונותנים שם לקבוצה . להוראה מפורשת של מיומנות החשיבה מיון מומלץ לפנות לפעילות עושים סדר - מיון שבאתר מטר . המשימה קולטים מידע ומגיבים נועדה לפתח הבנה אודות החשיבות שיש לחוש הראייה להתמצאות • בסביבה . ההתמצאות בסביבה חשובה כדי להגן עלינו ממצבי סכנה וכן ליהנות בה ולתפקד באופן מיטבי . לפני ביצוע המשימה מוצע לבקש מהתלמידים לתאר מצבים שבהם חוש הראייה סייע להם להתמצא במצבים שונים ( הנאה, סכנה ותפקודים למיניהם ) . המשימות כיצד אפשר לראות טוב יותר דברים קטנים מאד ? וכיצד אפשר לראות טוב יותר דברים • רחוקים ? נועדו להביא את התלמידים להבנה אודות תרומתן של המגדלת והמשקפת להרחבת היכולת של חוש הראייה . התלמידים חוקרים בעזרת מגדלת ובעזרת משקפת עצמים סביבם ומתוודעים למטרה של השימוש בכלים אלה . לביסוס ההבנה של מגבלות גופניות שיש לבני האדם ולפתרונות טכנולוגיים להתגברות על מגבלות אלה, מומלץ להביא דוגמאות נוספות : יש לנו קושי לסחוב מוצרים כבדים במרכול - הפתרון הוא עגלת קניות ; יש לנו קושי להגיע ברגל למקום רחוק בזמן קצר - הפתרון הוא כלי תחבורה ; יש לנו קושי לראות בחושך - הפתרון הוא תאורה מלאכותית . במסגרת הדיון שמתקיים בכיתה אודות הפתרונות הטכנולוגיים להתגברות על קושי בקליטת מידע • בעזרת המגדלת, המשקפת והמיקרוסקופ ( לדוגמה ) , חשוב להבהיר שכלים אלה אינם משנים את גודלם של העצמים שבהם מתבוננים, אלא רק מאפשרים לנו לראות אותם ברור יותר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר