עמוד:32

32 פרק ראשון : חוש הראיה תת ציוני דרךמיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים וטכנולוגיה ב ו ט ת וֹ א רְ לִ ר ת יו משימה : כיצד אפשר לראות טוב יותר דברים קטנים מאוד ? , עמודים : 19 - 20 פתרון בעיות הסקת מסקנות שימוש בכלים להגברת היכולת ר ת יו ב ו ט ת וֹ א רְ לִ משימת חקר : חוקרים בעזרת איסוף מידע באמצעות תצפית מגדלת, עמוד : 21 השוואה הסקת מסקנות משימת חקר : כיצד אפשר לראות טוב יותר דברים רחוקים ? עמוד : 22 איסוף מידע באמצעות תצפית, השוואה הסקת מסקנות משימה מתוקשבת : מגלים בעלי חיים בעזרת משקפת, מגלים בעלי חיים בעזרת מגדלת . עמוד : 23 איתור פרטים הפקת מידע מטקסט חזותי יישום ידע משימה אוריינית , עמוד : 24 הפקת מידע מקטע מידע הבהרות מתודיות חוש הראייה הוא החשוב מבין החושים והוא המתווך העיקרי בין האדם לבין סביבתו . באמצעות חוש • הראייה אנו קולטים מידע חזותי, אנו רואים מראות וצבעים, מבחינים בין עצמים קרובים ורחוקים, מבחינים בתנועה ( של יצורים חיים או של עצמים דוממים ) , יכולים לאמוד מרחקים ולראות את הסביבה באופן תלת ממדי . סביבת הלמידה : חשוב להכין בכיתה סביבה מעוררת עניין והנעה המדגישה את הייחוד של החוש, • לדוגמה : בלונים, פרחים, תמונות צבעוניות ובשחור לבן, אבנים בצבעים, בגדלים ובצורות שונות, תמונות של עיניים וכן אמצעים טכנולוגיים כדוגמת מגדלת, משקפת ( בינוקולר וטלסקופ - אם יש ) ומשקפיים . בטיחות : שימו לב, יש להנחות את התלמידים על שימוש זהיר ובטיחותי בכלים ובציוד הנמצאים • בסביבת הלמידה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר