עמוד:31

31 רעיונות מרכזיים העיניים הן איברי חוש הראייה . בעזרתן קולטים מידע על צבעים, צורות, גדלים ותנועה . • קליטת מידע באמצעות חוש הראייה מתאפשרת רק בנוכחות אור . • בעזרת חוש הראייה אנו קולטים מידע ומתמצאים בסביבה . • חשיבותו של המידע שנקלט בעזרת חוש הראייה משפיעה על קבלת החלטות הנוגעות למחשבות, • לרגשות ולהתנהגויות שלנו . לחוש הראייה יש מגבלות של קליטת מידע אודות עצמים זעירים ועצמים רחוקים . • מגדלת ומיקרוסקופ הם כלים טכנולוגיים המגבירים את היכולת שלנו לראות טוב יותר עצמים קטנים . • משקפת וטלסקופ הם כלים טכנולוגיים המגבירים את היכולת שלנו לראות טוב יותר עצמים רחוקים . • מיפוי פעילויות ומיומנויות הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים . פרק ראשון : חוש הראיה תת ציוני דרךמיומנויותמשימות לימודיות פרק מדעי החיים וטכנולוגיה ע ד י מ ם י ט ל ו ק משימת חקר : מה צריך כדי לראות בעזרת העיניים ? עמוד : 11 איסוף מידע באמצעות ניסוי, השוואה, עריכת דיון והסקת מסקנות קליטת מידע מהסביבה y על ידי החושים : ראייה מדעי החומר : חשיבות y האור לקיומם של האדם ובעלי חיים משימת חקר : מה קולטים בעזרת חוש הראייה ? עמוד : 12 איסוף מידע באמצעות תצפית, איסוף מידע, מיון על פי תבחינים, עריכת דיון הסקת מסקנות חשיבות קליטת המידע y לתפקוד בני אדם משימת בנייה : בונים מאבני לגו, עמוד : 13 קליטת מידע מהסביבה y יישום ידע - בנייה בלגו על ידי החושים : ראייה משימה אוריינית : לצייר כמו הפקת מידע מטקסט חזותי, פיקסו, עמודים : 14 - 15 מציאת קשר בין רכיבים ה ב י ב ס ב ם י א צ מ ת מ משימה ( משחק ) : מדוע חוש הראייה חשוב לנו ? , עמוד : 17 איסוף מידע באמצעות משחק והסקת מסקנות הטכנולוגיה כמגבירה y את יכולתו של האדם לדוגמה : להגברת יכולת הראייה - מגדלת לראיית גופים זעירים, משקפת, טלסקופ לראיית גופים מרוחקים משימה אוריינית : קולטים מידע ומגיבים, עמוד : 18 הפקת מידע מטקסט חזותי, מציאת קשר בין רכיבים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר