עמוד:28

28 התמצאות בסביבה יש להדגיש את התרומה התפקודית של כל החושים להתמצאות בסביבה, וגם את התפקוד הייחודי • שיש לכל חוש . דוגמאות : בעזרת חוש הריח אפשר לזהות נוכחות של חומרים מסוכנים ( או שריפה ) , בעזרת חוש הטעם אפשר לזהות מזונות וכן את מידת טריותם, בעזרת חוש הראייה אנו יכולים לראות מה קיים בסביבה ולהתמצא בה . מגבלות החושים באופן טבעי יכולת הקליטה של החושים מוגבלת ולעיתים יש אנשים שיש להם לקויות בתפקודי • החושים . דוגמאות : לקלוט מידע וקולות ממרחק . האדם פיתח כלים טכנולוגיים המסייעים לו להתגבר על המגבלות ולהרחיב את יכולת החושים ( ראייה ושמיעה ) לקלוט גירויים מהסביבה . חשוב להביא דוגמאות למגבלות של החושים והצעות לשימושים בכלים טכנולוגיים ( כגון : מגדלת, מסכת ) המסייעים להגביר את יכולת קליטת המידע באמצעות החושים . רקע מדעי באתר במבט חדש, כיתה א , תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושא חושים ומגבירי חושים . הקשר לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן : מדעי החומר, מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בתחומי התוכן האלה . טכנולוגיהמדעי החייםמדעי החומר להפקת • אנרגיה ולשימוש במשאבי ( מקורות ) האנרגיה השונים יש השפעה על איכות החיים ועל הסביבה . מערכות תקשורת בגוף ( איברי • חוש ומערכת העצבים ) אחראיות על קליטה של גירויים מהסביבה הפנימית והחיצונית ועל תגובה להם . אורח חיים בריא הוא מכלול • התנהגויות מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו . חולי הוא מצב של פעילות לא תקינה • של מערכות בגוף שעלול להיגרם מסיבות שונות . הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות • ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח • אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה עוסקת בהפקה, בעיבוד • ובייצור חומרים לבניית מוצרים לצורכי האדם . הפתרון הטכנולוגי נותן מענה לצורך או • לפתרון בעיה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר