עמוד:24

24 מומלץ למורה להקריא את קטעי המידע לתלמידים וכן להכין מילון למילים החדשות ולהשתמש בהם בשיח בכיתה לפני קריאת קטעי המידע . רשימת מושגי מפתח : בתחתית של כל תת פרק מופיעה רשימה של מושגים שנלמדו . מושגים אלה • מופיעים בקטעי מידע וכן במשימות . שימוש בצלמיות להתמצאות : הצלמיות נחלקות לשלוש קבוצות : קבוצה אחת מתייחסת לסוג המשימות • ( ניסוי, תצפית ובנייה ) , קבוצה שנייה מתייחסת לפעולות של חשיבה ועשייה ( כתבו, השלימו, הקיפו, ציירו וכדומה ) וקבוצה שלישית מתייחסת לאיברי החוש המופעלים במשימה ( התבוננו - חוש הראייה ; מששו - חוש המגע וכדומה ) . במרבית המשימות נדרש להקיף תשובה מתוך כמה אפשרויות או להשלים מילים מתוך מחסן מילים . • עם התפתחות הלמידה ( ועם רכישת הקריאה הכתיבה ) ניתנות לתלמידים גם משימות כתיבה שהולכות ומתפתחות בהדרגה . מיומנויות חשיבה חוברות הלימוד מטפלות באופן ממוקד במיומנויות בסיסיות של תצפית , השוואה, מיון, טבלה, גרף עמודות ( ייצוג חזותי ) ושאילת שאלות – תצפית ( בעזרת החושים ובעזרת אמצעי מדידה ) היא כלי מרכזי בחקירת הסביבה ובהבנתה . התבוננות כרוכה בהבחנה בפרטים ובגילוי דברים חדשים . המיומנות המופעלת בתצפית היא איסוף מידע עובדתי ללא הסבר או פרשנות . – השוואה היא מיומנות חשיבה שמטרתה היא מציאת הדומה והשונה בין שני מושאים או יותר ( המושווים ) . לעריכת השוואה יש להגדיר קריטריונים שבאמצעותם מאפיינים את מושאי ההשוואה ומשווים ביניהם . – מיון הוא פעולת קיבוץ אובייקטים לקבוצות על פי מאפיין משותף ובהתאם למטרה . המיון דורש הבחנה בדומה ובשונה ויצירת הכללה ( שם הקבוצה ) . הממיינים צריכים לזהות אובייקטים דומים ואובייקטים שונים ולהיות מסוגלים להבחין במה הם דומים, במה הם שונים, ואז למיין אותם לקבוצות על פי המאפיינים שנקבעו . – ייצוג חזותי הוא שם כולל לכלים להצגת נתונים ( מידע ) בדרך גרפית . טבלה וגרף עמודות הם דוגמאות לייצוג חזותי של מידע . ייצוגים חזותיים מאפשרים ללומד לראות במרוכז את מערך הנתונים השלם כדי להבין במהירות ובקלות את התמונה בשלמותה . – גרף עמודות הוא תרשים, שרטוט או ציור, המראה באופן חזותי יחסים בין נתונים . ההצגה הגרפית מאפשרת הסקת מסקנות מהירה, חוסכת מילים ועשויה להכיל נתונים מספריים רבים, וניתן להבינה בכל תרבות ולאום .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר