עמוד:15

15 16 מיומנויות אלה משרתות תהליכי חשיבה מורכבים, דוגמת תהליך התיכון, תהליך בעיות שבאתר מטר . החקר והתהליך המידעני . התנסות במגוון רחב של מיומנויות חשיבה אינה מנותקת מן ההיבט ההתנהגותי הרפלקטיבי של החשיבה 17 מטה – קוגניציה מתייחסת לידע ולחשיבה של המזמֵן התבוננות פנימית ותהליכים מטה – קוגניטיביים . הפרט אודות התהליכים הקוגניטיביים של עצמו והתוצרים שלהם . נוסף על מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, הסדרה במבט חדש מטפלת במיומנויות המאה ה – 21 וביניהן : חשיבה ביקורתית : כוללת קשת רחבה של מיומנויות שהשימוש בהן נועד לתהליכי שיפוט וההערכה ולקבלת מידע תקף ומהימן . חשיבה ביקורתית כוללת מיומנויות כגון : הבחנה בין עובדות שניתנות לאישוש לבין טענות מעריכות ; הבחנה בין מידע, טענות ונימוקים • רלוונטיים לבלתי רלוונטיים ; קביעת התוקף של טענות וטיעונים ; זיהוי טענות וטיעונים עמומים . קבלת הדיוק העובדתי של היגד ; קביעת המהימנות של מקור . • חשיפת הנחות בלתי מנוסחות ; גילוי הטיות, הגדרת כשלים לוגיים . • זיהוי היעדר עקיבות ) קוהרנטיות ( לוגית ברצף של חשיבה . • חשיבה יצירתית : חשיבה המביאה לעולם רעיון או מוצר מקורי ומועיל בהקשר נתון . חשיבה יצירתית כוללת מיומנויות כגון : שימוש בדמיון, סיעור מוחות, תכנון, יצירה והמצאה . • יצירת רעיונות מקיפים וראויים, שכלול רעיונות והערכתם כדי למצות את המאמץ היצירתי . • יישום והעברת רעיונות לאחרים בדרך יעילה ומשפיעה, תוך התחשבות בהשקפות שונות . • הפגנת מקוריות וכושר המצאה, תוך הבנת המגבלות באימוץ רעיונות חדשים . • התייחסות לכישלון כהזדמנות ללמידה וכהזדמנות ליצירת רעיונות חדשים . • גילוי פתיחות וגמישות מחשבתית . • מיומנויות שיתופיות : את המיומנויות השיתופיות ניתן לסווג לקטגוריות קוגניטיביות, תקשורתיות וחברתיות : מיומנויות קוגניטיביות : קיום שיח ביקורתי ומצמיח, ניסוח טיעונים והנמקה, קבלת משוב ומתן משוב • בונה, הצגת עמדה מבוססת, שקילת רעיונות של אחרים ועוד . מיומנויות תקשורת : ביטוי מחשבות ורעיונות בבהירות, שימוש במיומנויות תקשורת בעל פה ובכתב • ( באופן מילולי ובלתי מילולי ) , שימוש מושכל במדיה דיגיטלית ושאינה דיגיטלית למטרות שיתופיות ועוד . 16 מדור חינוך לחשיבה ולחקר ופתרון בעיות , אתר מטר, מרכז המורים הארצי למדע, אוניברסיטת תל – אביב . 17 מטה קוגניציה : בן דוד, ע׳, 2009 . מטה – קוגניציה בהוראה ובלמידה , כתב העת אאוריקה, גיליון ,27 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, אוניברסיטת תל – אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר