עמוד:10

10 השעריםכיתה ( בכיתות א - ב חוברות ) תחומי תוכן תכנים מרכזיים בתכנית הלימודים היקום ומערכת השמש מדעי כדור הארץ והיקום • מבנה היקום ומערכת השמש • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מהות הטכנולוגיה, טכנולוגיות לחקר • החלל מבט אל תוך מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • הגוף מערכות בגוף האדם : הגוף כמערכת • ביצורים חיים ) מערכת הנשימה • מים, מזון, תזונה • מערכת העיכול • אורח חיים בריא • פתרונות טכנולוגיים לשיפור איכות • החיים ו אנרגיה ומערכות טכנולוגיות בפעולה מדעי החומר ( אנרגיה ) • מקורות וסוגים של אנרגיה, מקורות • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • אנרגיה מתכלים ומתחדשים, מעברי אנרגיה והמרות אנרגיה אנרגיה חשמלית דרכים שונות • להפקת אנרגיה חשמלית, סוגים של תחנות חשמל, תועלת מחיר סביבתי ופתרונות מערכות טכנולוגיות : מאפיינים, • מבנה ותהליכים מבט אל תוך מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • הגוף ביצורים חיים ) טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מערכת הדם : מבנה ותפקוד • מערכת העצבים : מבנה ותפקוד ) • הרחבה ( שיתוף פעולה בין מערכות הגוף • קדום בריאות : פתרונות טכנולוגיים • והתנהגותיים תקשורת בין האדם ובעלי החיים לבין • סביבתם אור ולראות מדעי החומר ( אנרגיה ) • קול ולשמוע מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • ביצורים חיים ) . טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • תופעות שמתרחשות בסביבה • בהשפעת האור, תכונות האור וניצולן בחיי היומיום מבנה העין ותִפקודה, תהליך הראייה • וחשיבותו, בריאות העיניים ( פתרונות התנהגותיים וטכנולוגיים ) תופעות הקשורות בקול, תכונות • הקול ושימושים בגלי קול מבנה האוזן ותפקודה, תהליך • השמיעה וחשיבות חוש השמיעה, בריאות האוזניים ( פתרונות התנהגותיים וטכנולוגיים )

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר