עמוד:9

9 השעריםכיתה ( בכיתות א - ב חוברות ) תחומי תוכן תכנים מרכזיים בתכנית הלימודים ד אוויר ומים בארץ ובשמיים מהות הטכנולוגיה, טכנולוגיה • וחברה, תהליך התיכּוּן מערכות טכנולוגיות - מאפיינים, • מבנה ותהליכים כמות ונפח של מוצקים ונוזלים • שינויים בחומר : מצבי צבירה • מרכיבי כדור הארץ : מים ואוויר • ( תכונות, שימושים, מחיר סביבתי ופתרונות ) תופעות מחזוריות : מחזור המים • בטבע שינויים בסביבה : השפעתם של • שינויי מזג אוויר על הסביבה פתרונות טכנולוגיים לשיפור איכות • החיים מבט אל תוך מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • הגוף ביצורים חיים ) טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מערכות בגוף האדם : הגוף כמערכת • מערכת השלד והשרירים • העור • אורח חיים בריא • פתרונות טכנולוגיים לשיפור איכות • החיים ה משאבי טבע מדעי החומר ( חומרים ) • מן הארץ מערכות ותהליכים ביצורים חיים • ומערכות אקולוגיות טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • משאבי טבע : חשיבותם, תכונות • ושימושים, הפקה ועיבוד, תועלת מחיר סביבתי ופתרונות חומרים חכמים ותהליך התיכון • סלעים וקרקעות : סוגים, תכונות, • שימושים, תועלת מחיר סביבתי ופתרונות מתכות : מקור ( עפרות מתכת ) , סוגים, • שימושים, תהליכי הפקה וייצור תועלת מחיר סביבתי ופתרונות מלחים : סוגים, תכונות ושימושים, • הפקה, עיבוד ושימושים, תועלת, מחיר סביבתי ופתרונות טכנולוגיה במחשבה תחילה טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • פלסטיק : תכונות ושימושים, הפקת • מדעי החומר ( חומרים ) • פלסטיק, תועלת, מחיר סביבתי ופתרונות חומרים חכמים ותהליך התיכון • מהות הטכנולוגיה ופתרון בעיות • התאמת חומרים לתכונות המוצר • תהליך הייצור התעשייתי - • מאפיינים, מרכיבים ותרומתם לתהליך הייצור ( הרחבה )

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר