עמוד:8

8 השעריםכיתה ( בכיתות א - ב חוברות ) תחומי תוכן תכנים מרכזיים בתכנית הלימודים ג חומרים מדעי החומר ( חומרים ) • בסביבה תכונות ושימושים של חומרים • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מהות הטכנולוגיה, תהליך התיכּוּן : • התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר אנרגיה מדעי החומר ( חומרים ) • בפעולה מדעי החומר ( אנרגיה ) • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • חומרי דלק : תכונות, הפקה • ושימושים, מחיר סביבתי, פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים שינויים בחומר : בעירה • מעגל חשמלי : מרכיבים ותפקודם, • שימושים בחשמל, תועלת ובטיחות מהות הטכנולוגיה, תהליך התיכּוּן : • התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר מפגשים עם מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • צמחים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות ) מאפייני חיים, מגוון המינים בטבע : • צמחים צמחים : מיון, מבנה, תהליכים • ושימושים ייחודו של האדם כמספק פתרונות • טכנולוגיים לצרכים כדור הארץ מערכות ותהליכים ביצורים חיים • בחלל ומערכות אקולוגיות טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • תופעות מחזוריות : פרק זמן, יממה, • חודש, שנה טכנולוגיה בשירות המדע, לוחות שנה • ד מפגשים עם מדעי החיים ( מערכות ותהליכים • בעלי חיים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות ) טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • מאפייני חיים וצורכי קיום של בעלי • חיים, מגוון המינים בטבע : בעלי חיים בעלי חיים : מיון, מבנה, תהליכים • ושימושים התאמות בעלי חיים לסביבה מהות הטכנולוגיה, ביות בעלי חיים • תועלת, מחיר סביבתי ופתרונות טכנולוגיה במחשבה תחילה מהות הטכנולוגיה, טכנולוגיה • טכנולוגיה ( עולם מעשה ידי אדם ) • וחברה, תהליך התיכּוּן מערכות טכנולוגיות - מאפיינים, • מבנה ותהליכים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר