עמוד:13

ר ? רַ ? אֵיפֹה שׁוֹמְעִים אֵיפֹה שׁוֹמְעִים כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . הֹ בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . חֹ אוֹ רֹ אוֹ כִּתְבוּ מָה יוֹצֵא דֹפֶן ? הַקִי פוּ . 13 ר רֹ יָרֹקרוּחַקֶרַחקַר מ תשרקץצףפפעסןנם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר