עמוד:12

כִּתְבוּ מִלִים . חַ יָ ה , חַ יָ ה , חַ יָ ה , חַ יָ ה , חַ יָ ה , חַ יָ ה , חַ יָ ה , , , , , קֵ ן , קֵ ן , קֵ ן , קֵ ן , קֵ ן , קֵ ן , קֵ ן , , , , , רֵ י ק , רֵ י ק , רֵ י ק , רֵ י ק , רֵ י ק , רֵ י ק , , , , חֹ ק , חֹ ק , חֹ ק , חֹ ק , חֹ ק , חֹ ק , חֹ ק , , , , , �יק ! 12 לךכיטחזוהדגבא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר