עמוד:10

מִצְאוּ וְהַקִי פוּ אֶת הַמִלִים הָאֵלֶה : קַר, קָר וֹן , קֶרַח, ר וּחַ, יָקָר , הַר, חַוָה, רַק . ק . הַקִיפוּ בְּעִפָּרוֹן אֶת הַמִלִים הַמַתְחִי לוֹת בָּאוֹת ר . הַקִיפוּ בְּצֶבַע כָּחֹל אֶת הַמִלִים הַמַתְחִי לוֹת בָּאוֹת ח . הַקִיפוּ בְּצֶבַע יָרֹק אֶת הַמִלִים הַמַתְחִי לוֹת בָּאוֹת קֶירקַחֶ רַןוֹרקָ חחווּהַ הוָחַחַר קרַרקָיָ כִּתְבוּ מִלִים . 10 קֶ רֶ ןחָ קַ רח וֹ ררָ ח וֹ ק קֶ רַ חקָ רָ הקַ ר רַ קקֹ ררַ ןחָ רַ ק קַר ! לךכיטחזוהדגבא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר