עמוד:9

כִּתְבוּ מִלִים . הַקִיפוּ אֶת הַמִלָה הַמַתְאִימָה לַצִיוּר . רוּ חַ הַר חַוָה רֵי ק 9 ר וֹ ן , ר וֹ ן , ר וֹ ן , ר וֹ ן , ר וֹ ן , ר וֹ ן , ר וֹ ן , , , , , ק וֹ ר , ק וֹ ר , ק וֹ ר , ק וֹ ר , ק וֹ ר , ק וֹ ר , , , , הַ ר , הַ ר , הַ ר , הַ ר , הַ ר , הַ ר , הַ ר , , , , , ק וֹ רָ ה , ק וֹ רָ ה , ק וֹ רָ ה , ק וֹ רָ ה , ק וֹ רָ ה , , , מ תשרקץצףפפעסןנם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר