עמוד:136

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים ובסיפורים . שירים וסיפורים , התשס"א, משרד החינוך, אגף ת"ל,לפתוח שער לשיר ולסיפור : אברהם שרון, "תפילה",41עמ' למחבר . שמורותכל הזכויות © . הוצאת מעלות , תשל"ה, הוצאת הקיבוץ המאוחד . : שירים לילדיםשיר ידעתיפניה ברגשטיין, "מי אשם ? ", : 43עמ' ולאקו"ם . כל הזכויות שמורות למחברת © ,ספר הלמה : יהודית גורביץ ושמואל נבון, מירי ברוך ( עורכת ) , "למה יש לחוחית צבעים רבים ? ",64עמ' כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם . © . עובדםע, הוצאת ספרים 1988 כל © , הוצאת מסדה . 1970 , ? מה עושים דגים בגשם : מירה מאיר, "מה עושים דגים בגשם ? ",88עמ' הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . כל הזכויות © , הוצאת מסדה . 1973 , אני שר מאושרפינקרפלד, "לו הייתי מלך", - : אנדה עמיר 09עמ' ולאקו"ם . שמורות למחברת כל הזכויות © . , הוצאת עגור 1994 , סיפורים לשלוםישים",י : שלמה אבס, "מלחמת הת 221עמ' ולאקו"ם . למחבר שמורות בעברית שמורות להוצאתכל הזכויות © . 2004 , פו הדב,תרגום : אבירמה גולן : א"א מילן,621עמ' מחברות לספרות, אור יהודה . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה, נתקנן במהדורה הבאה . – ואם יובאו לידיעתנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר