עמוד:118

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים ובסיפורים . שירים וסיפורים לספריתכל הזכויות שמורות © . ,1957 מה עושות האיילות, לאה גולדברג, "פזמון ליקינתון" : 02עמ' פועלים, בני ברק . כל הזכויות שמורות © . , הוצאת מסדה ,1973 ואניכשאסנת, נירה הראל, "הפסקת חשמל" : 44עמ' למחברת ולאקו"ם . . ,1965 שלום לך אורחת : בחרוז ובספור, לשבת, למועד ולכל עת, "שבוע טוב"רבקה אליצור, : 64עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולהוצאות . © . ספריםוידיעותמורשתהוצאת © , הוצאת כנרת, זמורה ביתן דביר . ,2005 נתתי לנוריתפרחשטקליס, "דני גיבור", - : מרים ילן 86עמ' למחברת ולאקו"ם . כל הזכויות שמורות הוצאת,5691, שלום לך אורחת : בחרוז ובספור, לשבת, למועד ולכל עתרבקה אליצור, "קשת", : 28עמ' . כל הזכויות שמורות למחברת ולהוצאות © מורשת וידיעות ספרים . כל © , הוצאת עם עובד והקיבוץ המאוחד . ,1992 הספר הגדול של ע' הלל : ע' הלל, "יואש",09עמ' למחבר ולאקו"ם . הזכויות שמורות . עיבוד : ,2012 ,,138 גיליוןעינייםדברים שכיף לעשות עם סבא וסבתא"," : על פי : נטע סילוני,69עמ' למחברת ולעיניים . כל הזכויות שמורות © נירה לוין . כל הזכויות © , הוצאת י צ'צ'יק . 6591,החבר ארנב ומר צב, : אפרים די זהב, "האב ובניו" 611עמ' שמורות למחבר ולאקו"ם . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה, נתקנן במהדורה הבאה . – ואם יובאו לידיעתנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר