עמוד:93

לִית בַּעַת לְאָהמַחַ חַקאֲבַאַרְ גִי רָהשַרְבִי מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ טַ אוֹ טִי . מָה חָסֵר בַּמִלָה ? הַשְׁלִימוּ טָ אוֹ ט . יֵשׁ מִלָה כָּזֹאת בְּעִבְרִית ? כִּתְבוּ יֵשׁ אוֹ אֵין . טָס, רָץ, גָר, שָׁר, שָׁט, טַיָס . רַיָץ . גַיָר . שַׁיָר . שַׁיָט . מִ ן נִי ם תִירִץ שִׂ שִׁיקִסִי פִּיעִצִיףפִ 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר