עמוד:63

נְנַהָג שִׁסַ סִפ נ אָקַעֲ י כִּכָּר יִגָ עָתַחֲנָה לָ ה יַמָרְתָה גַלְגַלִי ם נַהָג • עֲגָלָה • גַלְגַלִים • נְסִיעָה • תַחֲנָה • כִּכָּר מָה הַמִלָה ? סַדְרוּ אֶת הַמִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . אֵיפֺה הַמִלִים ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . חֲנָה תַ תִי רָס כִּ תָה כִּתָה גָעֲ לָה לָכַּנִית גִיעֲ לִים מִ ן נִי ם תִירִ שִׂ שִׁיקִ ץצִיףפִ סִי פִּיעִ 63

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר