עמוד:43

נָנְמָלִי ם פִּתָמְנַבַּפַּ י אַרְנָב ר ל פַּרְפַּר שָׁ חֲסִי דָה ה נְמָלִים • פִּיל • פַּר • אַרְנָב • פַּרְפַּר • חֲסִי דָה מָה הַמִלָה ? סַדְרוּ אֶת הַמִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . אֵיפֺה הַמִלִים ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . חָלָה הַתְ סַנְ דָל סַ פָּה סַפָּה חֲדָה סִי דָרַקְנִית שִׁי נְקָה מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִ סִי פִּי 43

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר