עמוד:42

שַׁחַר, מָה ? ? ? מָה שָׁבַרְתְ • שָׁתַלְתָ • לָמַדְתְ שָׁבַרְתָ • שָׁתַלְתְ • לָמַדְתָ מָה עָשִׂית ? מָה עָשִׂיתָ ? הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה, הֵעָזְרוּ בַּמַחְסָן . תְְַׇ תְַׇ דִי לִי ךכִכִּייִטִחִזִיוִ הִ גִבִיבִּ אִיׇ 42

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר