עמוד:27

לִי םפִּילִייָםאַ מָה מַתְאִים לַצִיוּר ? כִּתְבוּ . • מִשְׁפָּחָה שֶׁל פִּילִים . • מִשְׁפָּחָה שֶׁל אַיָלִים . • הַיַלְדׇה בַּפִּנָה • הַיַלְדׇה בַּפִּתָה פָּשְׁחָהמִ כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִ ן נִי ם תִישִׂ שִׁי רִ קִ ץצִיףפִעִסִי פִּי 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר