מתוך:  > LetterQuest > 1 Meet Lenny and Leroy

עמוד:13

Meet Lenny and Leroy 1 13 הצביעו ואמרו . אמרו וצבעו . 3 . Point and say 4 Say and color . . 1 . 4 . 2 . 6 . 5 . 3 أشيروا وقولوا . قولوا ولوّنوا .

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר