מתוך:  > LetterQuest > CONTENTS

עמוד:6

Ge t t i n g t o Kn o w Le t t e r Qu e s t Page 33 . 1 Page 24 . 1 Page 103 . 2 Page 68 . 2 Page 111 . 3 Page 161 . 3 6 מה אתם רואים ב . . . ? מי אתם רואים ב . . . ? לאן נלך בספר ? 1 ? . . . What do you see on 2 Who do you see on . . . ? 3 What places will we visit in the book ? ماذا ترون في . . . ؟ مَنْ ترون في . . . ؟ أية أماكن سنزور من خلال الكتاب؟

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר