עמוד:68

68 חִשוּב : הַשֶטַח הַכָּתֹם : חִשוּב : הַשֶטַח הַכָּחֹל : חִשוּב : הַשֶטַח הָאָדֹם : 6 חַשְבוּ אֶת הַשֶטַח הַצָבוּעַבְכָל סְעִיף . ה . שֶׁטַח מַלְבֵן ב|א| ג|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר