עמוד:67

67 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן חִשוּב : הַשֶטַח : חִשוּב : הַשֶטַח : ג| ד|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר