עמוד:66

66 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן 5 חַשְבוּ אֶת הַשֶטַח הַצָבוּעַבְכָל סְעִיף . 25 = 5 x 5 x 5 = 25 5 x 5 = 25 5 חִשוּב : הַשֶטַח : חִשוּב : הַשֶטַח : א| ב|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר