עמוד:65

65 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן 4 מַהוּ הַשֶטַח שֶׁל כָּל מַפִּית ? כִּתְבוּ תַּׁרְגִיל מַתְאִים . הַאִם כְּתַׁבְתֶּם גַם תַּׁרְגִילֵי כֶּפֶל ? דִּיּוּן : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : א| ד|ג| ב|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר