עמוד:64

64 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן מַהוּ הַשֶטַח שֶׁל כָּל מַלְבֵן ? כִּתְבוּ תַּׁרְגִיל מַתְאִים . 3 תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : ב|א| ד|ג|

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר