עמוד:2

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, וכן אין לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - תשע"א, 2011 . צוות המתמטיקה - טל' : 6460177 - ,03 פקס : 6460872 - 03 פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי אנו מודים לאנשים ולגופים אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות ובאיורים : מקורות וזכויות רישום התמונות והאיורים נעשה לפי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י - ימין ; ש - שמאל ; ע - עליון ; א - אמצעי ; ת - תחתון לדוגמה : 62עי - עמ' 26 תמונה עליונה ימנית 811תש - עמ' 118 תמונה תחתונה שמאלית צילומים © i stockphoto . com / Dragan Grkic - א צילום עטיפה ושערים פנימיים istockphoto . com - א ,16 ,35 28א, 38ת, ,106 021י הגר רובינק - ,34 43 Clipart . com - א ,82 38עא, ,112 140 - 130 דיאנה תלמיד - 125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר