עמוד:32

2 1 3 ע למורה הכרת האות ע האות ע החלולה בסוף החוברת ולצבוע אותה . עין, עכבר, עוגה . מבקשים מהילדים למצוא את אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות החדשה . אחר כך אומרים לילדיםלהקיף רק מה שמתחיל ב - ע . פעילות 2 - אומרים לילדים את המילים שבציורים . פעילות 3 - אומרים לילדים למצוא בציור 10 ע ולצבוע . 32

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר