עמוד:21

2 1 3 נ למורה הכרת האות נ אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות החדשה . מבקשים מהילדים למצוא את האות נ החלולה בסוף נכדה, נחש, נמר . החוברת ולצבוע אותה . אחר כך אומרים לילדים להקיף רק מה שמתחיל ב - נ . פעילות 2 - אומרים לילדים את המילים שבציורים . פעילות 3 - אומרים לילדים לצבוע בציור רק את החלקים שיש בהם נ . מתקבלת נעל . 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר