עמוד:27

למורה הכרת האות ן ) נ סופית ( למצוא את האות ן החלולה בסוף החוברת ולצבוע אותה . שמסתיימות ב - ן : ארון, חלון, בלון . מבקשים מהילדים מילה . אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות פעילות 1 - אומרים לילדים שזו הצורה של האות נ בסוף כך אומרים לילדים להקיף רק מה שמסתיים ב - ן . פעילות 2 - אומרים לילדים את המילים שבציורים . אחר שמסתיים ב - ן . אחר כך לצבוע בצהוב מה שיש בו נ באדום מה שמתחיל ב - נ . אחר כך לצבוע בירוק מה פעילות 3 - מבקשים מהילדים להסתכל בציורים ולצבוע באמצע המילה . 2 1 3 ן 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר