עמוד:2

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו, בכולה או בחלקים ממנה, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( . © 2018 . כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה לחינוכית, חברה לתועלת הציבור . קריית משה רואו, קלאוזנר 61, רמת אביב 6901128 ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול היחידה לעברית לדוברי ערבית : אביטל דרורי פיתוח וכתיבה : חיה יצחקי, ד"ר נירה לוין עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב גרפי : סטודיו מיכל מרחב איורים : ניר גולן, עידית פרידמן ניהול קריאטיבי : רקפת אביב הבאה לדפוס : דניאל אשל תודה לכל מנהלות ומנהלי בתי הספר ולמורות ולמורים שאפשרו לנו לבוא וללמוד מעבודתם בכיתות . . החוברת לפיתוח מאוד תרמו והרצונות הצרכים והבנת אלה ביקורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר