עמוד:22

הבחנה שמיעתית – האות נ במילים . 1 אומרים עם הילדים מה יש בציורים . הציורים ששומעים בהם נ בהתחלת 2 . מבקשים מהילדים להקיף רק את המילה או באמצע המילה . . 3 מבקשים מהילדים להגיד את המילים שהקיפו . למורה 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר