עמוד:13

משחק לוטו לחזרה על האותיות א – ו ) ליחידים או לזוגות ( . 2 אומרים לילדים לגזור את כרטיסי האותיות ולשים אותם הפוכים בערימה ליד כל ילד . אם משחקים בזוגות – גוזרים רק מחוברת אחת . . 1 אומרים לילדים לגזור את הלוחות ) בעמוד 12 ( ולשים על השולחן, לוח אחד הכנות למשחק על השולחן . . 3 מי שממלא ראשון את כל הלוח שלו – מנצח . הציור . אם הוא לא מוצא – הוא שם את הכרטיס בתחתית הערימה . . 2 אם הוא מוצא – הוא אומר בקול מה הוא מצא ושם את כרטיס האות על הוא מחפש בלוח שלו ציור שמתחיל באות הזאת . 1 . כל ילד בתורו מרים כרטיס ואומר את שם האות המופיעה בו . אחר כך המשחק למורה בא ג ג ד ג ד ה ד ה ו ה ו ב ב ב אא 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר