עמוד:17

שצבבבבמאר רמדזאבלדח לנהיצבחשנ כגלדסבגרכ חיבבבבבגי 2 3 בּ 1 למורה הכרת האות בּ ) עם דגש ( אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות . מבקשים מהילדים למצוא את האות בּ החלולה ביצה, בית, ברך . בסוף החוברת ולצבוע אותה . אחר כך אומרים להם להקיף רק מה שמתחיל ב - בּ . פעילות 2 - אומרים לילדים את המילים שבציורים . פעילות 3 - אומרים לילדים לצבוע רק את הריבועים שיש בהם בּ . מתקבלת צורת האות . 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר