עמוד:23

2 1 3 ג למורה הכרת האות ג גלידה, גמל, גזר . מבקשים מהילדים למצוא את האות אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות . ג החלולה בסוף החוברת ולצבוע אותה . את המילים שבציורים . אחר כך אומרים להם להקיף פעילות 2 - אומרים לילדים ) או מבקשים מהם להגיד ( רק מה שמתחיל ב - ג . פעילות 3 - אומרים לילדים לצבוע רק את החלקים בציור שיש בהם ג . מתקבלת גלידה . 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר