עמוד:19

ב בּב 1 2 הכרת ב רפה ) בלי דגש ( פעם לא מופיעה בראש מילה, אלא רק את ההגייה . אומרים להם ש - ב רפה אף ואז היא נהגית אחרת . מדגימים להם יכולה להופיע גם בלי הנקודה בתוכה, אומרים לילדים שהאות ב שהכירו קודם באמצע או בסוף . רק ציורים ששומעים בהם ב רפה . לפי הציורים . מבקשים מהילדים להקיף פעילות 1 - אומרים לילדים את המילים בצל, בננה, ב - כלב, חלב, צב, ארנב ( . לאות המתאימה – בּ או ב ) בּ - בלון, בית, פעילות 2 - הילדים ימתחו קו מכל ציור למורה 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר