עמוד:105

توسّع 105 العلاقة بين القدرة والجهد والتيّار الكهربائيّ إذا عُرف ما هو الجهد الكهربائيّ على الجهاز ) )V بوحدات فولت، وعُرفت شدّة التيّار المارّ عبره ) )I بوحدات أمبير، يمكن حساب القدرة الكهربائيّة للجهاز ) (P بوحدات واط بواسطة المعادلة التالية : I ⋅ V = P P يمكن أن نعزل التيّار من هذه المعادلة ونحسبه، إذا عرفنا قيم القدرة والجهد : = I V أسئلة .1 • ما هي قدرة مجفِّف شعر مربوط بمصدر كهربائيّ ثابت من 220 فولت، ويمرّ عبره أثناء تشغيله تيّار بشدّة 10 أمبير؟ بيّنوا طريقة الحساب. .2 • القدرة الكهربائيّة لمروحة 50 واط، ولمصباح توهّج 200 واط، ولمكوًى 1 كيلوواط. نربط الثلاثة على التوازي بمصدر كهربائيّ من 220 فولت. أ. احسبوا شدّة التيّار الكهربائيّ المارّ عبر كلّ جهاز. ب. ما هو الاستنتاج من هذا الحساب بخصوص العلاقة بين التيّار المارّ عبر جهاز بدائرة على التوازي وبين القدرة الكهربائيّة للجهاز؟ الوحدات التي تقدّر بها شركة الكهرباء استهلاكنا للطاقة الكهربائيّة ترسل شركة الكهرباء إلينا كلّ شهرين حساب الكهرباء. يبيّن هذا الحساب ע 2מ/ 1וד בראלתוכשטב שדיום דיד: לב 9ד 4 33319 ק 9א 5 חנות מע ח וח ש סוקז ב ד ו מ נ ן- י ו ת ר תש מ לה- ס לא / עב ק ניי ב בין, ל אמ ה נעי ל" - במ י ה ץ מ ע 6ס ת '5 ק 72 נ 4 א 0 מ 00 ן 0 ל 2 מ 5 קור -803179704 2014 كمّيّة الطاقة الكهربائيّة التي استهلكناها خلال الفترة بوحدات كيلوواط - ساعة . 562 54 מספר חוזה: 69505 وبالإنجليزيّة : )kilo-Watt-hour) k.W.h . להחזרה: ת"ד 9080 תל-אביב מ חש - ב 4 ו 1 ן 0 ל 2 ת / 0 ק 1 ו / פ 6 ה 0 - ע ד 4 6 4 1 י 0 מ 2 ים / /12 08 שמב l א ל i ו . ת ש וצ o נניבר י י c םת ר מ . ה.ן c ו א ת ו e נל i יהשנ ך . w ט , לו לר 4 ם w קנ 2 w טבא ת ש לש מ ע הלי חה ו ד ת עשח בב ב בורנ י ן,ה מ וש ל מ אמ ה יסם : ור 4 ת 1 א 0 ר 2 יך / 2 ע /1 ר 0 יכ 1 ת החשבון 1 كيلوواط - ساعة يساوي كمّيّة الطاقة الكهربائيّة المتحوِّلة في جهاز كهربائيّ מהתח רי עסשיו כ ב"כל ו מו ז מובם גבי ה יםקשן ח צביהעור ש חעויכרי ב י הב% ו י ן ם- 00 בס. 8-ה 1 "%כ 0 .407 148 ק מוטע""שמ .39 277 ש"ח ...589138 2424889 قدرته 1 كيلوواط ( أي ,000 1 واط ) عندما يعمل ساعة واحدة. הפטבל ש שקנדלו י יספשו ר יוחוח ו אן ת ו 3 תקי 0ע ח 1ול מו יש - 3 תטו 0 0סבקל 0ו 1 לנפל 2וולתוו-ןתר ק 0 ו,י צ ו 0ל-ור 8קי כ 13הב 0נןלו 1תתלל: שא יתרושתליםום . يمكن حساب الطاقة الكهربائيّة المتحوّلة في الجهاز بوحدات كيلوواط - ساعة، نعبّر عن القدرة بوحدات كيلوواط وعن الزمن بالساعات ونعوّض في المعادلة : סה"כ לתשלום (ש"ח) .32 327 הב בח כ - מ ש רס 4ב טת 1ו י נ ס 0 י ך ים 2 א י / י שב 2ש סר 1ל פא / ח 4 רי 2ל ות ח י 6 וב 530 t ⋅ P = Eelc :17 9 - /2015 /1 12 - M0001 C התפלגות צריכת החשמל קוט"ש טל"ח يمكن حساب الطاقة الكهربائيّة المتحوِّلة في الجهاز أيضًا بوحدات جول. لهذا 340 272 الغرض نعوّض في المعادلة الزمن بالثواني والقدرة بوحدات واط. 204 136 68 0 4נ 1וב א 41וק ס 4פ 1ט 4א 1וג 4יו 1ל 4יו 1נ מ 41אי א 4פ 1ר 4מר 1ץ 4פ 1בר 4ינ 1ו 3דצ 1מ 3נ 1וב א 31וק أسئلة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .1 • أ. احسبوا ( بوحدات جول ) الطاقة الكهربائيّة المتحوِّلة في جهاز قدرته 1 א ש ש ם ד ה ד ל ב קוח: שובר/הודעת זיכוי -803179704 2014 كيلوواط عندما يعمل لمدّة ساعة واحدة. 5 מ 0 ס 5 פ 9 ר 6 חוזה: מ ח - ש 4 ב 1 ון 0 ל 2 ת / 0 ק 1 ו / פ 6 ה 0 עד /2014 /12 08 הסכום לתשלום בש"ח לא לתשלום אין לשלם חשבון זה ب. ما هو الاستنتاج من نتائج الحساب التي حصلتم عليها بخصوص العلاقة بين חיוב החשבון על פי הוראת קבע מספר כרטיס אשראי לחיוב 5306 كيلوواط - ساعة وجول؟ .2 • قدرة سخّان كهربائيّ ,500 2 واط. يعمل السخّان لمدّة 3 ساعات. أ. احسبوا ( بوحدات كيلوواط - ساعة ) كمّيّة الطاقة الكهربائيّة المتحوِّلة في السخّان إلى حرارة. ب. حسب أسعار شركة الكهرباء، ثمن 1 كيلوواط - ساعة يساوي .54 0 شيكل. احسبوا كم ندفع مقابل كمّيّة الطاقة الكهربائيّة التي استهلكها السخّان خلال الساعات الثلاث التي عمل بها.


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר