מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:249

סיור جولة ) tour )n אלף ألف thousand לסייר يتجول ) tour )v שלוש ثلثة three מדריך טיולים دليل سياح tour guide ) threw )past tense of throw תייר سائح thrilled tourist לקראת, לעבר نحو towards מרגש, מרתק مثير للعواطف thrilling עיירה بلدة town דרך عن طريق through מסורת, מנהג تقليد ) tradition )n לזרוק يرمي ) throw )v מסורתי تقليدي ) traditional )adj להשליך לפח يتخلص من throw out רכבת قطار ) train )n רעם رعد thunder להתאמן, לאמן يتدرب، يدرّب ) train )v יום חמישי يوم الخميس Thursday לתרגם يترجم translate לסמן ב- ✓ يشير بـ - ✓ tick תרגום ترجمة ) translation )n כרטיס تذكرة ticket נסיעה, נסיעות سفر ) travel )n מסודר مرتب ) tidy )adj לנסוע يقوم برحلة، يسافر ) travel )v לקשור يربط، يشد ) tie )v עץ شجرة tree זמן, שעה, פעם وقت، ساعة، مرة ) time )n טיול رحلة trip ציר זמן محور الزمان ) timeline )n טריוויה, (משחק( تريفيا ( لعبة ( ، trivia זעיר صغير جدًاا ) tiny )adj ידע כללי المعرفة العامة עצה نصيحة ) tip )n טרומבון ترومبون، متردّدة trombone קצה הקרחון غيض من فيض tip of the צרה, צרות مصيبة، مصائب iceberg trouble משאית شاحنة truck עייף تعب، تعبان ) tired )adj נכון, אמת صحيح، حقيقي true כותרת عنوان title חצוצרה بوق trumpet ל-, אל إلى to לנסות يجرب try טוסט, לחם קלוי خبز محمص toast חולצת טי قميص تي T-shirt היום في الوقت الحاضر today טוּבה توبا tuba יחד معًاا together יום שלישי يوم الثلثاء Tuesday ) told )past tense of tell טורקיה تركيا Turkey מחר غدًاا tomorrow תור دَوْر ) turn )n הלילה هذه الليلة tonight לפנות, לסובב ينعطف، يدور ) turn )v ”טונות”, המון " أطنان " ، الكثير tons להסתובב يدور turn around גם, יותר מדי أيضًاا، أكثر مما ينبغي too להפוך ל- يتحول turn into ) took )past tense of take לכבות, לסגור يغلق، يطفئ turn off פשט, הוריד ينزع، يخلع took off להדליק يشغّل turn on למעלה, פיסגה, ראש, أعلى، قمة، الأحسن top הטוב ביותר טלוויזיה تلفزيونVT נושא موضوع topic שתים עשרה إثنا عشر twelve סופת טורנדו تورنادو، إعصار tornado עשרים عشرون twenty מוחלט, סך הכול تامّ، كامل، إجمالي total مرتان twice פעמיים يلمس ) touch )v לגעת תאום توأم twin 249


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר