מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:248

נער, נערה مراهق teen בטוח متأكّد sure נער, נערה مراهق teenager הפתעה مفاجأة ) surprise )n לספר, להגיד يحكي، يقول ) tell )v להפתיע يفاجئ ) surprise )v חום, טמפרטורה درجة حرارة temperature מופתע مفاجأ ) surprised )adj עשר عشرة ten מפתיע مفاجئ ) surprising )adj טניס لعبة التنس tennis לשרוד يبقى ) survive )v נורא, גרוע فظيع، سيء جدًاا terrible )adj) זיעה عرق ) sweat )n נהדר رائع terrific סוודר جرساية sweater מבחן إمتحان test מתוק حلو ) sweet )adj טקסט نص text לשחות يسبح swim יותר מ-, פחות מ- أقل من، أكثر من than כובע ים قبعة سباحة swim cap להודות يشكر thank שחיין سبّاح swimmer תודה شكرًاا thank you בריכת שחיה بركة سباحة swimming pool - הודות ל بفضل thanks to בגד ים ثوب سباحة، مايوه swimsuit להיפך بالعكس the other way שוויץ سويسرا Switzerland השאר الباقي the rest סמל رمز symbol את כל ה- كل الـ - the whole מילה נרדפת كلمة مرادفة synonym שלהם, שלהן الخاص بهم / بهن their T t להם, להן, בהם, בהן لهم، لهن، بهم، بهن them טבלה جدول table אותם, אותן זנב ذنب tail בעצמם بأنفسهم themselves לקחת يأخذ ) take )v אז, אחר כך حينئذ، إذًاا، ثم then שָם هناك there לטפל ב- يعتني بِـ - ، يراعي take care of להמריא, להוריד يقلع، يخلع ) take off )v לכן لذلك therefore להשתתף ב- يشارك بـ - take part אלה هؤلاء، هذه these הם, הן هم، هنّ they לקרות, להתקיים يحدث take place לדבר يتكلم ) talk )v עבה, צפוף سميك، كثيف ) thick )adj גבוה طويل ) tall )adj רזה نحيف ) thin )adj דבר شيء ) thing )n משימה مهمة، وظيفة task טעם مذاق ) taste )n לחשוב يفكر ) think )v ) taught )past tense of teach צמא عطش، عطشان thirsty השלושה עשר الثالث عشر thirteenth מזל שור برج الثور Taurus تاكسي، سيارة أجرة taxi שלושים ثلثون thirty מונית ללמד يعلّم teach זה, הזה هذا this ההם, ההן أولائك those מורה معلم، معلمة teacher فرقة، طاقم team על אף ש-, אבל بالرغم من، مع أن though קבוצה, צוות לפרק, לקרוע, להרוס يمزّق، يدمّر، يفكّ ) tear up )v ) thought )past tense of think فكرة thought )n) טכנולוגיה تكنولوجيا technology מחשבה 248


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר