מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:245

למכור يبيع ) sell )v סקסופון سكسوفون saxophone לשלוח يرسل send להגיד, לומר يقول ) say )v ) sent )past tense of send אימרה قول ) saying )n משפט جملة ) sentence )n מאזניים موازين scales ספטמבר سبتمبر، أيلول September סריקה مسح scanning רציני, חמור جادّ، خطير، جسيم serious להפחיד يخيف ) scare )v קבוצה, סדרה مجموعة، طقم ) set )n פוחד, מפוחד خائف ) scared )adj לשקוע (שמש( تغرب ( الشمس ) ) set )v צעיף شال scarf שבע سبعة seven נוף منظر scenery אחדים, כמה عدة، بعض several בית ספר مدرسة school צל ظل ) shade )n תיק בית ספר حقيبة مدرسية schoolbag צל ظل، خيال shadow ספר לימוד كتاب مدرسي schoolbook לרעוד (מקור( يرتجف ( من البرد ) ) shake )with cold תלמיד طالب schoolboy להניד ראש לשלילה يهزّ رأسه ) shake )her head תלמידים طلب school children ( للنفي ( יום לימודים يوم مدرسي school day לשתף, לחלוק يشرِك، يتقاسم ) share )v חבר ללימודים زميل الصفّ school friend היא هي she תלמידה طالبة schoolgirl כבשה خروف، غنم sheep מורה معلم schoolteacher מדף رفّ shelf שיעורים, وظائف، schoolwork משימות לימוד مهام مدرسي ) shelves )plural of shelf לזרוח يشرق ) shine )v מדען رجل علم، عالم scientist המום منصعق shocked מזל עקרב برج العقرب Scorpio מזעזע فظيع shocking עקרב عقرب scorpion נעל حذاء shoe סקוטלנד إسكتلندا Scotland ) shook )past tense of shake מסך شاشة screen לערוך קניות يتسوق ) shop )v פַסָל نحّات، مثّال sculptor קצר, נמוך قصير، مختصر ) short )adj פֶסֶל تمثال sculpture קצר יותר, נמוך יותר أقصر ) short ) shorter )adj) ים بحر sea מכנסיים קצרים بنطلون قصير shorts )n) כלב ים عجل البحر seal צריך, רצוי, אמור يجب، من المفضّل، should לחפש يبحث عن، يفتّش ) search )v من المفروض עונה فصل ) season )n כתף كتف shoulder לתבל يتبّل ) season )v מופע, הצגה, תוכנית عرض، تمثيلية، برنامج show )n) שני ثانٍ ) second )adj להראות يُري، يُظهر show )v) סוד سرّ secret מקלחת, גשם دشّ، وابل من المطر shower בחשאי سرًّاا ) secretly )adv חולה مريض ) sick )adj לראות يرى see צד جانب ) side )n זרע بذرة seed מדרכה رصيف sidewalk يبدو ) seem )v להיראות, לעשות إشارة ) sign )n שלט רושם של 245


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר