מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:242

כרית مخدّة، وسادة pillow נוסעים ركاب passenger טייס طيار ) pilot )n עבר الماضي past צינור أنبوب ) pipe )n פסטה باستا ( نوع من المكرونة ) pasta מזל דגים برج الحوت Pisces בסבלנות بصبر ) patiently )adv פיצה بيتسا pizza כף רגל של בעל חיים كف الحيوان paw מקום مكان ) place )n לשלם يدفع ) pay )v מטוס طائرة plane לשים לב ينتبه pay attention כוכב לכת كوكب سيار planet שלום سلم peace לשתול, לזרוע يغرس، يزرع ) plant )v הולך רגל الماشي، أحد المشاة pedestrian פלסטיק بلستيك plastic עיפרון قلم رصاص pencil לנגן, לשחק يلعب، يعزف، يمثل ) play )v פינגווין بطريق penguin שחקן, נגן, מכשיר لاعب، موسيقي، ) player )n אנשים ناس people جهاز تشغيل מושלם كامل ) perfect )adj מגרש משחקים مَلْعَب playground בצורה מושלמת تمامًاا، بشكل مثالي ) perfectly )adv נעים, מהנה ممتع، مريح pleasant לבצע, לפעול, להופיע يجري، يؤدي، يمثل، perform يعزف، يغني בבקשה من فضلك، أرجوك please מרוצה راضٍ، مبسوط ) pleased )adj הופעה عرض، حفلة performance הנאה تمتع pleasure אולי ربما، لعلّ perhaps שפע وفرة plenty נקודה نقطة period הרבה الكثير من ) plenty )of רשות إذن permission עלילה حبكة ) plot )n פָרַס فارس Persia לחרוש يحرث ) plow )v אדם شخص person שיר قصيدة ) poem )n מימד, פרספקטיבה بُعد perspective משורר شاعر poet חג הפסח عيد الفصح Pesach נקודה نقطة ) point )n חיית מחמד حيوان أليف pet להצביע يشير ) point )v פרעה فرعون pharaoh נקודת מבט وجهة نظر point of view טלפון هاتف ) phone )n דוב קוטב دبّ قطبي polar bear תצלום, תמונה صورة فوتوغرافية ) photo )n קוטב, עמוד قطب، عمود pole תצלום, תמונה صورة فوتوغرافية ) photograph )n שוטר شرطي policeman צילום تصوير ) photography )n פולינזיה بولينيزيا Polynesia צירוף מילים عبارة ) phrase )n פונטה וקיו بونة فكيو Ponte Vecchio פסנתר بيانو piano אגם, בריכה بركة pool לקטוף, לבחור يقطف، يلتقط، يختار ) pick )v ( מוזיקת) פופ ( موسيقى ( بوب pop לקטוף (פירות( يقطف ( الثمار ) ) pick )fruit פופולרי شعبي popular לקחת, להרים يمسك، يلتقط pick up מרפסת כניסה سقيفة، مدخل خارجي porch פיקניק نزهة في الطبيعة picnic مسقوف ציור, תמונה صورة، لوحة picture מיקום مكان تواجد position قطعة، جزء piece חתיכה, חלק إيجابي، صيغة ) positive )adj חיובי, צורת החיוב חתיכה / חלק של قطعة / جزء من piece of الإيجاب 242


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר